Nationellt linjenät

Nationellt linjenät

Hallsberg och Sigtuna är båda stationer i det europeiska transportnätet, TEN-T. TEN-nätet är kopplat till ett antal EU-projekt, bland annat Shift2Rail, som syftar till att bygga ut infrastrukturen i Europa för att knyta samman region­erna. Train Alliance strävar efter att skapa ett nationellt nätverk i satellitorter till dessa två stationer.

I detta syfte har Train Alliance säkrat lokaliseringar och mark för att etablera nya verkstäder Göteborg, Malmö, Hallsberg, Borlänge och Luleå/Boden-området. All mark i detta linjenät är järnvägsklar, vilket innebär att den är detaljplanelagd för järnvägsverksamhet och har spåranslutning till huvudsystem. Målet är att verkstäder ska vara etablerade på samtliga dessa orter under 2028.

I Västerås har bolaget säkrat 915 000 kvm råmark, i Borlänge 88 000 kvm, i Eskilstuna 24 000 kvm och i Malmö 14,000 kvm. Under andra kvartalet 2023 meddelade bolaget att en verkstad för underhåll av lok- och godsvagnar planeras i anslutning till Göteborgs Hamn.

För Malmö och Borlänge är delar av marken marksäkrad, vilket innebär att Train Alliance erhåller en årlig marksäkringsavgift från tilltänkta kunder, som mer än väl täcker de omkostnader som är förknippade med att äga mark på strategiskt viktiga platser. Eventuell överskottsmark i linjenätet kommer att avyttras, i första hand för etablering av kringfunktioner som stödjer järnvägsverksamheten.