Styrelse

Styrelsens arbete

Under 2021 hade styrelsen 6 protokollförda möten, varav 1 konstituerande. På dagordningen inför varje ordinarie styrelsemöte finns ett antal stående punkter såsom VD:s genomgång av verksamheten, markförädlingsprocesser, ekonomi och finansiering. Styrelsen har under 2021 behandlat och effektuerat förvärv, förädling och kapacitetsinvesteringar.

Otto Persson
Otto Persson

Styrelseledamot sedan 2009 och styrelseordförande från och med 2019.

Född 1971.
Utbildning Civilekonomexamen från Högskolan i Kristianstad.
Arbetslivserfarenhet Ekonomichef på BE Group. Otto Persson är en av grundarna av Train Alliance och var verkställande direktör för Bolaget mellan år 2009 och 2018.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i ett antal bolag inom Koncernen, Lagerhuset ABC i Svedala AB, Lupinia AB och Taste of Scandinavia Food and Beverage Sweden AB. Styrelseledamot och styrelsesuppleant i ett antal bolag inom koncernen för Hylbo Gård AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Innehav 1 220 000 aktier privat och via bolag.
Barbro Wihlborg

Styrelsesuppleant sedan 2010.

Född 1950.
Utbildning Gymnasieekonom.
Arbetslivserfarenhet Barbro Wihlborg grundade och drev under flertalet år bolaget Miljögården med grossistverksamhet till cirka 1 500 fristående affärer inom heminredning i Skandinavien.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i W-Garden Trading Aktiebolag. Prokurist i Handelsbolaget Miljögården B O U Wihlborg.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Innehav 174 000 aktier privat och via bolag.
Conny Bjärnam

Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1951.
Utbildning Ekonom.
Arbetslivserfarenhet Conny Bjärnram innehar styrelseuppdrag i bolag verksamma inom ett flertal olika branscher och har varit operativt verksam i försäkrings-, finans- och fastighetsbolag.
Andra pågående uppdrag Styrelseordförande i Testamentsregistret TB Conclavia AB och TB Testamentsbyrån AB. Styrelseledamot i Lupinia AB och Mellanskånes Företagsgrupp ekonomisk förening.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Innehav 25 200 aktier privat och via bolag.
Nicole Haman

Styrelseledamot sedan 2021.

Född 1975.
Utbildning Bachelor of Commerce vid University of Ottawa och IHM Business School.
Arbetslivserfarenhet 20+ års erfarenhet inom multikanal-, online-, e-handel, digital- och reklam-PR strategi inom kommuniationsbranschen. Arbetar för RTL Group inom deras internationella division tillsammans med ett team som verkar i över 12 länder. Främsta målet är att verka effektivt inom det globala fretaget, driva strategiska projekt, affärsutveckla på multimarknadsnivå, driva ömsesidigt hållbara affärslösningar med fokus att säkerställa effektiva samarbeten mellan media och företag.
Andra pågående uppdrag Inga.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Oscar Wahlström
Oscar Wahlström

Styrelseledamot sedan 2021.

Född 1991.
Utbildning Bachelor i Nationalekonomi vid New York University, Bachelor i Matematik vid New York University, Master i Nationalekonomi vid Brown University, Ph. D. i Nationalekonomi med specialisering Ekonometri, statistik och informationsteori vid Brown University.
Arbetslivserfarenhet Aktieanalys på Pareto Securities, forskningsassistent på NYU och Brown. Arbetar för närvarande med byggnad och fastighetsutveckling för AB Hvalfisken där han även är styrelsesuppleant. I det pågående uppdraget jobbar Oscar Principiellt med detaljplaner, lokaliseringsprövningar, lokal och bostadsuthyrningsverksamhet samt övrig markförädling.
Andra pågående uppdrag Styrelsesuppleant AB Hvalfisken.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Innehav 34 054
Patrik Lingårdh

Styrelseledamot sedan 2019.

Född 1967.
Utbildning Civiljägmästare.
Arbetslivserfarenhet Råvaruchef för Södra Timber AB, verkställande direktör Baro Wood AB och styrelseledamot för Skogsindustrierna. Verkställande direktör för Biometron AB (publ). Grundare av Tisko AB, namnändrat till AB Custos, grundare och styrelseordförande i Europeiska Skogsfonden 1, 2 och 3.
Andra pågående uppdrag Styrelseordförande i Bluehand AB och Euroforest AB (publ).
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Innehav 596 745 aktier privat och via bolag.
Staffan Brandt

Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1968.
Utbildning Jur.kand.
Arbetslivserfarenhet Staffan Brandt är advokat och partner vid Advokatfirman Lindahl sedan 2006. Han arbetar med svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning mot fastighetsrätt och företagsöverlåtelser. Staffan Brandt har bland annat erfarenhet från fastighetsavdelningen på Hovrätten över Skåne och Blekinge samt drygt 20 år på två (2) av Sveriges största advokatfirmor. Han gästföreläser även i förhandlingsteknik vid bland annat Lunds Universitet samt hyresoch fastighetsrätt vid Malmö Universitet.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i Koenigsegg Automotive AB och prokurist i Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag. Därutöver advisory board för bland annat Danske Bank (södra avdelningen).
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Ja.
Innehav 81 200 aktier privat och via bolag.
Sven Jemsten

Styrelseledamot sedan 2009.

Född 1963.
Utbildning Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet Sven Jemsten arbetar med förvaltning av sitt kapitalförvaltningsbolag Lupinia AB som är moderbolag för ett tiotal dotterbolag med olika verksamheter runtom i Sverige.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot och verkställande direktör i Euroforest AB (publ) Styrelseledamot i Axesipwiljem AB, FPTK Arena AB och Solid Group Europe AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Innehav 1 316 000 aktier privat och via bolag.