Styrelse

Oscar Wahlström
Oscar Wahlström

Styrelseledamot sedan 2020 och styrelseordförande sedan 2024.

Född 1991.
Utbildning Bachelor i Nationalekonomi vid New York University, Bachelor i Matematik vid New York University, Master i Nationalekonomi vid Brown University, Ph. D. i Nationalekonomi med specialisering Ekonometri, statistik och informationsteori vid Brown University.
Arbetslivserfarenhet Aktieanalys på Pareto Securities, forskningsassistent på NYU och Brown. Arbetar för närvarande med byggnad och fastighetsutveckling för AB Hvalfisken där han även är styrelsesuppleant. I det pågående uppdraget jobbar Oscar Principiellt med detaljplaner, lokaliseringsprövningar, lokal och bostadsuthyrningsverksamhet samt övrig markförädling.
Andra pågående uppdrag Styrelsesuppleant i AB Hvalfisken och ledamot i dotterbolag till AB Hvalfisken.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Innehav 102 162.
Mikael Gerhardsson
Mikael Gerhardsson

Styrelseledamot sedan 2024.

Född 1953.
Utbildning Ingenjörsexamen.
Arbetslivserfarenhet Affärsutvecklingskonsult via Carpex AB med Kilenkrysset som huvudsaklig uppdragsgivare.
Andra pågående uppdrag VD och styrelseledamot i Norsholm Markutveckling AB, styrelseledamot i Flens Bil och Järnaktiebolag samt Lurudden Fastighetskonsult AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Ja.
Innehav 11 000 aktier.
Nicole Haman

Styrelseledamot sedan 2021.

Född 1975.
Utbildning Bachelor of Commerce vid University of Ottawa och IHM Business School.
Arbetslivserfarenhet 20+ års erfarenhet inom multikanal-, online-, e-handel, digital- och reklam-PR strategi inom kommuniationsbranschen. Arbetar för RTL Group inom deras internationella division tillsammans med ett team som verkar i över 12 länder.
Andra pågående uppdrag Inga.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Ja.
Innehav 0.
Sven Jemsten

Styrelseledamot sedan 2024.

Född 1963.
Utbildning MBA Duke University, USA.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i Lupinia AB, AB Diskonten 3 i Malmö, Solid Group Europe AB, Helsingborg Navaren 11 AB och Fastigheten Kullen Östra 35 i Helsingborg AB samt suppleant i LIRAP Group i Svedala AB, ACJ Marketing AB samt ett flertal bolag i Train Alliance-koncernen.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Innehav 4 486 000 aktier privat och genom bolag.
Otto Persson
Otto Persson

Styrelseledamot sedan 2009 och styrelseordförande från och med 2019.

Född 1971.
Utbildning Civilekonomexamen från Högskolan i Kristianstad.
Arbetslivserfarenhet Ekonomichef på BE Group. Otto Persson är en av grundarna av Train Alliance och var verkställande direktör för Bolaget mellan år 2009 och 2018.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i flera bolag inom Train Alliance samt styrelseledamot och suppleant i ett antal bolag inom Hylbo Gård AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Innehav 3 900 000 aktier privat och via bolag.
Stephan Roth

Styrelseledamot sedan 2024.

Född 1976.
Utbildning Examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet Investerare och strategisk rådgivare, bland annat på Societe Generale som Derivatives Proprietary trader i Paris och New York.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i Enequi AB, Polar Energy Boden Holding AB och Polar Energy Boden AB samt styrelsesuppleant i Polar EV Charge & Storage AB och RIJD Interior AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare Nej.
Innehav 0.