Analytiker

SEB och Aktiespararna publicerar regelbundet analyser av aktien på uppdrag av bolaget.

SEBs analyser finns här: https://research.sebgroup.com/corporate/companies/2820/overview

Aktiespararnas analyser finns här: https://www.aktiespararna.se/bolag/train-alliance