Verkstadsdesign

Verkstadsdesign

Bilden visar ett exempel på en arbetsplats för underhåll av ett motorvagnståg där olika arbeten kan utföras parallellt för att klara de stilleståndstider som omloppsplanera medger. Taktade flöden medger att tekniker kan, oberoende av varandra, arbeta på fordonets tak, korgar, fronter, invändigt och dess underrede.

Normalläget är att tåget står still på arbetsplatsen som är utrustad för olika arbetsmoment. Därav följer att det i bilden inte finns några lyftbockar utan istället mobila hjulsänkar som dockar till uttag i pelargravar för åtkomst vid byte av t.ex. hjulpar. Byte av takmonterad utrustning sker med en för varje arbetsplats monterad telferbana som löper längs hela spåret. Hela taksystemet i verkstaden hänger via stålkonstruktioner, vilket gör att det inte finns några stödpelare ner mot produktionsytorna. Det blir då inga hinder för t.ex. byten av moduler i underrede som kräver utrymme för truckkörning.

Dimensionerna skapar också förutsättningar för effektiva underhållsupplägg. Måtten mellan spåren i verkstaden är väl tilltagna för materialtransporter och skapar fritt utrymme mellan fordonens korgar i produktionshallen. Detta ger ett oberoende mellan spåren och olika arbetsmoment stör inte varandra i anläggningen. Likaså är det minst tio meter från port till front på fordon, vilket medger såväl en effektiv lagerlogistik med transportkorridor som förutsättningar för rationellt arbete på fordonsfronterna.

Parallellt med underhållet samordnas även terminaltjänster d.v.s. fordonet städas, furneras, vattentrycks och fekalietöms. Detta betyder att det är klart ut från verkstaden och behöver inte växlas till någon annan anläggningsdel för att bli färdigställt till trafikuppgiften.