Produktionsteknik

Produktionsteknik

Train Alliance produktionsteknik är en integrerad del i projektering av nya järnvägsverkstäder och består av tre huvudsakliga aktivitetsområden. Teknik, ILS och LCC.

ILS (Integrated Logistic Support) är alla åtgärder för ett effektivt underhåll. ILS är en ledningsprocess för att säkerställa att ett system eller en produkt kan brukas, underhållas och hanteras till låga kostnader, samt uppfylla höga krav på tillförlitlighet, driftsäkerhet och underhållsmässighet.

LCC (Life Cycle Cost) är resultatet av en ekonomisk analys där totala kostnader och intäkter för ett system eller en produkt sammanställs över dess livslängd. LCC kan användas för utvärdering av olika alternativ vid utveckling, offertgivning, konstruktion eller underhåll av produkten under dess livslängd.

Med utgångspunkt från järnvägsfordonen och deras olika underhållsbehov skapas en produktionsanläggning bestyckad med rätt produktionsteknik baserad på metoderna ILS och LCC.

Exempel på tung produktionsteknisk utrustning under installation med stor precision är ett resultat av ILS- och LCC-analyser. Det produktionstekniska arbetet med analysmetoderna ILS och LCC sker ihop med kunden så att aktiva val kan ske inför och under projektering.