Historia

Historia

Efter drygt 150 år har järnvägsbranschen kommit långt. Ändå är vi på Train Alliance övertygade om att det finns mycket kvar att göra. Vi arbetar för att förändra synen på vad en strategiskt placerad järnvägsanläggning innebär för effektivitet och resursutnyttjande.

Train Alliance är en nytänkare och innovatör. Med stark kompetens inom järnvägsfordon och egen strategiskt placerad mark, erbjuder vi kunderna kompletta järnvägsanläggningar, från ax till limpa.

Train Alliance bygger framtidens järnvägsanläggning – idag.

2022
2022

Siemens Mobility AB tecknar 25-årigt hyresavtal för en ny modern lokverkstad i Hallsberg.

Riksterminalerna i Sigtuna avyttras för 500 miljoner kronor.

Verksamheten miljöcertifierades enligt ISO 14001:2015.

 

2021
2021

Riksterminalerna i Sigtuna, Sveriges största fullserviceterminaler med anslutning till
Trafikverkets infrastruktur, förvärvas för drygt 300 miljoner kronor. I samband med detta
genomförs en nyemission på 418 miljoner kronor.

Infranord tecknar hyresavtal för en underhållsverkstad i Hallsberg.

2020
2020

B-aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market.

2019
2019

Tillgångarna överstiger 1 miljard kronor när markinnehaven värderas till
marknadsvärde.

En ny lok- och vagnverkstad invigs i Malmö och en ny kombihall för bland annat avisning öppnar i Hallsberg.

2018
2018

Den första större anläggningen i Hallsberg står färdig och säljs senare som en av Europas modernaste tågserviceanläggningar.

Train Alliance kvalitetscertifieras enligt ISO 9001:2015.

2017
2017

Train Alliance erhåller för första gången säkerhetstillstånd som infrastrukturförvaltare. År 2021 utökas detta till att även gälla huvudspår.

2016
2016

Projektering av en ny tågserviceanläggning i Hallsberg startar för att möta ett tydligt identifierat behov.

2012
2012

Det första markområdet i Sigtuna förvärvas. Samma år får bolaget även TransQ-certifiering, ett kvalificeringssystem som används vid offentliga upphandlingar.

2011
2011

Train Alliance förvärvar Hallsberg Rala. Samma år inleds även ett samarbete med Kilenkrysset som senare blir en av Train Alliance största ägare.

2010
2010

Bolaget förvärvar en anläggning i Eskilstuna som består av infrastruktur, spår för uppställning av järnvägsfordon samt en verkstadsbyggnad.

2009
2009

Train Alliance grundas för att arbeta med markförädling och erbjuda kompetens och
koncept för järnvägsanläggningar.