Ledig mark

Ledig mark

Västerås

Train Alliance har järnvägsansluten mark att exploatera på flera platser i Mälardalen. Det största området är Tillberga Hedensberg 7:52, strax norr om Västerås där bolaget har 915 000 kvadratmeter för vilka planbesked gavs under 2023. Här planerar vi i första hand etablering av logistiklösningar med järnvägsanslutning, men området kan även inrymma underhållsanläggningar för järnvägsfordon. I rollen som infrastrukturägare och förvaltare kan vi själva utveckla järnvägsinfrastrukturen, vilket ger en betydande flexibilitet för hur området kan utformas. Vi räknar med att i början av 2025 kunna erbjuda mark. Intresserade är välkomna att redan nu ta kontakt för att diskutera möjligheter. Sänd ett mail till info@trainalliance.se så följer vi upp inom kort.

Train Alliance har även betydande markområden i Hallsberg Rala och i Sigtuna. På dessa platser har vi kommit längre i utvecklingsarbetet, men möjligheter kan fortfarande finnas för att etablera logistikcenter eller annan typ av järnvägsnära verksamhet.

Train Alliance har även järnvägsansluten mark i Malmö, Borlänge och Luleå/Boden.

Slussterminaler – ett alternativ för bättre effektivitet och lägre kostnader

Ett alternativ till etablering på Train Alliance områden är att skapa en slussterminal vilket med fördel kan ske i Hallsberg, Tillberga eller Sigtuna. Detta är mindre, järnvägsanslutna terminaler som skräddarsys för att hantera olika typer av gods, såsom till exempel containrar, trailer, bulk och skogsprodukter. Dessa terminaler placeras vid sidospår från järnvägens huvudsystem, och som Train Alliance driver. Konceptet kan även placeras på andra platser där kunden önskar en flexibel lösning.

För att ge möjligheter för en grön transportkedja och fossilfria godsflöden till konsument i stadsområden, affärer och industrier, utrustar Train Alliance slussterminalerna med laddstationer så att eldrivna fordon kan laddas. En ren transportkedja kan då erbjuds för den sista transportsträckan mellan terminalen och företag, affär eller konsument.

Slussterminaler är ett kostnadseffektivt och flexibelt alternativ till spårdragning fram till varje byggnad, industriområde eller enskild mottagare av gods. Genom att samordna intressen och sluta långa hyresavtal med kunder kan Train Alliance utforma, finansiera och anlägga slussterminaler på optimalt och kostnadseffektivt sätt.
Vid intresse, sänd ett mail till info@trainalliance.se så följer vi upp.