Utdelningspolicy

Bolagets målsättning är att lämna en utdelning motsvarande 50% av nettovinsten, vilket möjliggör betydande återinvesteringar i verksamheten. Vid fastställande av utdelning tas hänsyn till Train Alliances investeringsbehov och andra faktorer som styrelsen anser vara av betydelse. Det finns inga garantier för att utdelning kommer att föreslås eller beslutas under något år.