Train Alliance föreslår split och utdelning via inlösen

Train Alliance har skapat stora värden som ska föras över till aktieägarna och har därför föreslagit en utdelning motsvarande 6,26 kronor per aktie. För aktieägarnas bästa föreslås denna utdelning ske genom ett automatiskt inlösenförfarande. För att även förbättra förutsättningarna för handel i aktien föreslår styrelsen en samtidig aktiesplit där varje aktie delas i fyra, tre ordinarie aktier och en inlösenaktie.

I samband med att varje aktie delas upp på fyra nya, löses en av de nya aktierna in för 6,26 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller således 6,26 kronor för varje aktie de äger på avstämningsdagen.

Genom spliten ökar antalet aktier i Train Alliance från ca 26,4 miljoner till ca 79,2 miljoner. Ett större antal aktier anses allmänt bidra till en bättre handel i aktien.

Ett inlösenförfarande är en etablerad metod för att ge aktieägarna samma eller bättre skattemässiga effekter som vid en traditionell utdelning.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att presenteras före årsstämman den 20 juni 2023.

Otto Persson, styrelseordförande
Tel: +46 40 40 00 59
E-mail: otto.persson@trainalliance.se