Nationellt nätverk

Nationellt nätverk

Hallsberg och Sigtuna är båda stationer i det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. TEN-nätet är kopplat till ett antal EU-projekt, bland annat Shift2Rail som syftar till att bygga ut infrastrukturen i Europa för att på sätt knyta samman region­erna. Train Alliance strävar efter att skapa ett nationellt nätverk i satellitorter till dessa båda stationer. I detta syfte har bolaget säkrat 915 000 kvm råmark i Västerås, 79 000 kvm i Borlänge, 24 000 kvm i Eskilstuna, 14 000 kvm i Malmö, och söker aktivt marketableringar i Norrland och Västra Götaland.