Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 äger rum den 18 juni 2020 på Hotel Stinsen i Hallsberg.

Train Alliance värnar såväl sina aktieägares välbefinnande som deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare. För att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 (coronaviruset) kommer Train Alliance sträva efter att hålla en kort och effektiv årsstämma i syfte att begränsa kontakterna mellan deltagarna. Som ett led i detta serveras ingen förtäring.

Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan rekommenderas rösta via ombud.