Analysen i sin helhet finns att läsa här:

Analys Train Alliance: Avyttrar Riksterminalen i Sigtuna för 500 mkr