Siemens inviger den nya lokverkstaden i Hallsberg

Siemens VD Sverige Kristina Nyqvist klipper det blågula bandet flankerad av Johannes Emmelheinz, global CEO för Siemens Mobility. Jarkko Hohtari till vänster och Rikard Tegnevi till höger höll upp bandet.

Den 22 november 2023 invigde Siemens Mobility sin nya lokverkstad i Hallsberg som Train Alliance levererat på ett 25-årigt hyreskontrakt. Det var ett välbesökt och elegant genomfört invigningsevent där deltagarna minglade, diskuterade och självfallet också såg på  de nya lokalerna. Dagen till ära hade Siemens ställt upp två nya Vectron-lok i verkstaden som gästerna kunde studera med hjälp av Siemens loktekniker.

Värdinnan för eventet, Siemens Mobility VD Sverige Kristina Nyqvist berättade i sitt välkomsttal om vägen fram till etableringen av bolagets första egna verkstad i Sverige som också markerar startskottet för en tydlig närvaro för Siemens Mobility i Sverige.

Nästa talare var hedersgästen Johannes Emmelheinz, CEO för Siemens Mobility, som talade om Siemens strategi för framtiden där underhållsförmåga placeras på plats i järnvägssystemet. Digitalisering och hög fordonstillgänglighet är två viktiga styrkor för den nya generationens lok.

Under hela projektet har Train Alliances fokus varit  att skapa en effektiv produktionsanläggning som svarar mot Siemens krav på optimalt fordonsunderhåll. Verkstadens koncept är byggd ”inifrån och ut” baserat på fordonskonfigurationen. Miljö- och hållbarhetsperspektivet har genomsyrat arbetet och styrt val och processer vid projektering och byggnation.

 

Fakta om verkstaden:

Verkstaden är placerad i Hallsberg där Sveriges största rangerbangård för godstrafik finns. Servicedepån är utrustad med avancerade digitala verktyg och system som snabbt och effektivt kan utföra förebyggande och avhjälpande fordonsunderhåll. För aktörer som opererar över landsgränserna är anläggningen i Hallsberg strategiskt placerad längs TEN-T-korridoren.

 • Första spadtaget:  2022-12-14
 • Pålningsarbete startar: 2023-02-09
 • Taklagsfest: 2023-07-05
 • Slutsamråd: 2023-09-28
 • Inflyttning: 2023-10-02
 • Officiell invigning: 2023-11-22
 • Produktionsyta: ≈ 1 220 m²
 • Support utrymmen: ≈ 500 m² (Kan utökas med plan 2)
 • Verkstadens höjd i verkstadshall: ≈ 10 m till traverskrok
 • Antal spår: 2 verkstadsspår samt ett uppställningsspår
 • STAX: 25 ton
 • Antal lokarbetsplatser: 4 st i verkstad
 • Traverser: Abus 2 st x 10 ton
 • Lyftbockar: Neuero 4 x 35 = 140 ton.
 • Tak system: Fallskydd och en lokplats med takplattformar
 • Uppställningskapacitet utvändigt: 6 lok
 • Elektrifiering 15kV: Alla spår på utsida
 • Säkerhet: Skalskydd med grindar och portar

 

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.