Taklagsfest i den nya lokverkstaden i Hallsberg

Den 5 juli bjöd Train Alliance till taklagsfest i den nya lokverkstaden som byggs i Hallsberg för Siemens Mobility, för att visa vår uppskattning till de leverantörer som förverkligar projektet. 203 dagar efter det symboliska första spadtaget har vi ett tätt hus och ett projekt som helt följer tidplanen.

Gäster på taklagsfesten var Siemens Mobility AB, Region Örebro, Hallsbergs kommun, Adriansson Mark & Anläggning AB samt självfallet de olika leverantörer som bygger den nya lokverkstaden.

Deltagarna börjar samlas.

Festligheterna genomfördes med mat, dryck och musikunderhållning. Gästerna fick gå runt och titta i anläggningen tillsammans med projektledare och leverantörer som kunde berätta och förklara arbetes utveckling.

Personalen från Siemens samlad i verkstaden med VD Kristina Nyquist som andra person från höger.

Arbetet pågår hela sommaren utan uppehåll och verkstaden kommer att överlämnas och sättas i bruk oktober 2023 och blir då en lokverkstad som helt anpassas för den nya generationens ellok som i allt större takt levereras in på den svenska järnvägsmarknaden.