Train Alliance utför uppdrag åt Norrtåg AB i Umeå

Norrtåg AB som ägs av regionala kollektivtrafikmyndigheten har investerat i en singelsvarv från Hegenscheidt-MFD till verkstaden i Umeå vilken nu skall övertas från tillverkaren

Train Alliance har fått uppdrag av Norrtåg AB att förbereda och genomföra en SAT (Site Acceptance Test) i egenskap som teknisk konsult då Train Alliance har erfarenhet av denna typ av processer från egna anläggningar.

Syftet med SAT är att på plats testa och dokumentera alla funktioner och gränssnitt innan övertagande och garantiperioden tar vid.

SAT genomfördes 15 och 16 september 2020 på plats i Umeå och uppdraget är ett stöd till Norrtåg AB.

Målet är att hjulsvarvning skall komma igång efter SAT och utbildning av personalen i Umeå.