Underhållsmaskiner blir rena i Train Alliance moderna kombinationshall i Hallsberg

Underhållsmaskiner blir rena i Train Alliance moderna kombinationshall i Hallsberg

Den nybyggda anläggningen i Hallsberg säkerställer både god arbetsmiljö och hårda miljökrav

Kombinationshallen är byggd med senaste reningsteknik för att säkerställa miljökraven vid fordonstvätt. Järnvägen har traditionellt hög miljöprofil, vilket också gäller Train Alliance nya serviceanläggningar, helheten är viktig.

Anläggningen är utformad för att kunna hantera fordonstvätt, klottersanering, underhåll på järnvägsfordon samt under vinterperioden avisning – därav namnet kombinationshall.

Under sommaren har ett flertal underhållsmaskiner nyttjat anläggningen för såväl rengöring, service, kalibrering som utbildning.

Klottersanering och under vintertid avisning är viktiga moment för modern järnvägstrafik. Klottersanering med godkända tvättmedel samt avisning med varmluft kan utföras som miljövänliga arbetsmoment i den nya hallen, där också tvättmedel och färgrester samt smältvatten tas omhand med dagens bästa reningsteknik.

Hallens spår är utformat för optimal åtkomst till fordonens sidor och underrede, vilket säkerställer både god arbetsmiljö och effektivitet.

Personal från Strukton Rail AB med sin spårriktare redo för aktivitet.

Spårriktare av modell Plasser & Theuer är åter klar för underhållsinsatser längs våra järnvägslinjer.

Kombinationshallens interiör.
I Hallsberg är det enkelt att komma till och från anläggningen med järnvägsfordon. Såväl på ömse sidor med 200 m hinderfrihet som i den 40 m långa hallen är spåren elektrifierade.
Kombinationshallen kan hyras för kortare arbetspass om så önskas, vilket passar bra för den typ av arbeten som den är byggd för inte minst för klottersanering av motorvagnsfordon.