Regulatorisk

TRAIN ALLIANCE MEDDELAR NYTT DATUM FÖR ÅRSSTÄMMA 2020

Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller “Bolaget”) meddelar att årsstämman 2020 är framflyttad och beslutad att hållas den 18 juni 2020 i Hallsberg. Kallelse till årsstämman kommer att utfärdas senast den 21 maj 2020.

Enligt Bolagets finansiella kalender var årsstämman ursprungligen beslutad att hållas den 11 juni 2020. Som en följd av osäkerheterna kring konsekvenserna av covid-19 pandemin har Bolagets styrelse beslutat att flytta fram årsstämman till den 18 juni 2020.

Bolaget har beaktat de restriktioner och riktlinjer som införts med anledning av rådande pandemi och bedömer i dagsläget att årsstämman kan genomföras utan att aktieägarnas rättigheter påverkas. Train Alliance följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera särskild information avseende åtgärder inför årsstämman i samband med att kallelse utfärdas.
 

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande
tel. +46 40 40 00 59
mail: otto.persson@trainalliance.se
 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets Rulebook. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08:00 CEST.
 

Om Train Alliance
Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.