Train Alliance och Siemens Mobilty tecknar avtal för ännu en lokverkstad

Train Alliance, som äger och utvecklar järnvägsanläggningar för underhåll och logistik, har tecknat ett nytt marksäkringsavtal med Siemens Mobility AB i Malmö. Syftet är att säkra ett markområde åt Siemens Mobility för en kommande etablering av en ny modern lokverkstad.

Train Alliance äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Train Alliance och Siemens Mobility har nu signerat ett nytt marksäkringsavtal med syfte att säkra ett markområde åt Siemens Mobility, som vill utreda förutsättningarna för en kommande etablering av en modern lokverkstad i Malmö. Train Alliance har redan Siemens Mobility som hyresgäst på ett 25-årsavtal i en nyligen invigd toppmodern lokverkstad i Hallsberg.

”Train Alliance ser Siemens som en mycket viktig kund. Deras moderna högpresterande Vectron-lok är en premiumprodukt för järnvägsmarknaden, och behöver kvalificerade och ändamålsanpassade underhållsanläggningar. Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med dem kring ännu en etablering”, säger Joakim Weijmer, VD på Train Alliance.

Det strategiska läget i Malmö med direktanslutning till godsbangården är en avgörande faktor för val av plats, inte minst med tanke på Fehmarn Bält-förbindelsen som öppnar 2029 och som förväntas få en positiv inverkan på godstrafiken i området. 

”Vi ökade just vår kapacitet för lokservice i och med invigningen av lokverkstaden i Hallsberg. Att påbörja en utredning av etablering av ännu en lokverkstad på en strategiskt viktig plats för rälsbunden gods- och persontrafik, denna gång i Malmö, är helt i linje med vår målsättning att bli en ledande aktör på marknaden för service av moderna lok”, säger Kristina Nyquist, vd för Siemens Mobility AB.

Vid marksäkring erhåller Train Alliance avgifter från tilltänkta kunder som täcker de omkostnader som är förknippade med att äga marken i fråga, men som är väsentligt lägre än förväntade framtida hyresnivåer.

För mer information, vänligen kontakta:

Joakim Weijmer, VD Train Alliance
Tel: +46 40 40 00 59
Mail:  joakim.weijmer@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.