TRAIN ALLIANCE PUBLICERAR FINANSIELL KALENDER FÖR RÄKENSKAPSÅR 2020

Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller “Bolaget”) publicerar den finansiella kalendern för 2020

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market som Bolaget genomfört har en räkenskapsrapport innehållande siffrorna för helåret 2019 publicerats den 28 januari 2020. En bokslutskommuniké kommer därför inte publiceras med anledningen av det redan publicerade materialet i form av prospekt och räkenskapsrapport. Tillkommande denna information publiceras idag en finansiell kalender för räkenskapsåret 2020. 

Ordinarie bolagsstämma hålls den 11 juni 2020 på Hotell Stinsen, Hallsbergs kommun. Kallelse publiceras 30 april 2020, med ärendeförteckning och publicering av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

  • Delårsrapport för Q1 2020 beräknas publiceras 12 maj 2020
  • Delårsrapport för Q2 2020 beräknas publiceras 6 augusti 2020
  • Delårsrapport för Q3 2020 beräknas publiceras 30 oktober 2020
  • Delårsrapport för Q4 2020 och med bokslutskommuniké för helåret 2020 beräknas publiceras 26 februari 2021

Finansiella kalendern i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida www.trainalliance.se.

Train Alliance i korthet

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom underhåll och logistik.

Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som direkt ger möjlighet till effektivisering och stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt säte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell förankring. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik.

För ytterligare information

Eric Thysell, IR-ansvarig
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se