TRAIN ALLIANCE PUBLICERAR RÄKENSKAPSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2019

Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller “Bolaget”) publicerar räkenskapsrapport för perioden januari-december 2019 med anledning av det prospekt som idag den 28 januari 2020 offentliggjorts i samband med Bolagets planerade nyemission av aktier och notering på Nasdaq First North Growth Market.

Räkenskapsrapporten för perioden januari-december 2019 ligger till grund för den finansiella information som presenterats i prospektet. Som tidigare kommunicerat kommer Bolaget att offentliggöra sin bokslutskommuniké den 27 februari 2020. Bokslutskommunikén kommer inte innehålla för allmänheten okända siffror i förhållande till denna räkenskapsrapport.

Räkenskapsrapporten i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida www.trainalliance.se.

Kontaktinformation:
Eric Thysell, IR-ansvarig
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se