TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB OCH SIEMENS MOBILITY AB TECKNAR AVTAL

Train Alliance Sweden AB(publ)(“Bolaget”eller”Train Alliance”), en utvecklare av järnvägsanläggningar inom logistik och underhåll med strategiska innehav av järnvägsklar mark, tecknar idag ett Marksäkringsavtal med Siemens Mobility AB i Hallsberg.

Marksäkringsavtalets syfte är att Siemens Mobility säkrar ett markområde omfattande 8000m² för en kommande etablering av en ny modern lokverkstad på Rala depåområde i Hallsberg. Hallsbergs strategiska läge i järnvägssystemet har avgjort placeringen.

Train Alliance har redan Siemens som hyresgäst i vår nya verkstad i Malmö där de delar kapacitet med NetRail AB. Den anläggning som nu planeras i Hallsberg är en lokverkstad med alla de funktioner och krav som ställs för underhåll av moderna lok.  

 – Train Alliance hälsar Siemens välkomna till Hallsberg och ser fram emot en mycket intressant utveckling tillsammans med dem. Deras moderna högpresterande Vectron lok är en premiumprodukt för järnvägsmarknaden som behöver en kvalificerad och ändamålsanpassad underhållsanläggning, säger Joakim Weijmer vd Train Alliance.

Train Alliance i korthet

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom underhåll och logistik.

Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som direkt ger möjlighet till effektivisering och stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt säte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell förankring.

För ytterligare information

Joakim Weijmer, VD Train Alliance
0733-73 44 76
joakim.weijmer@trainalliance.se