Regulatorisk

Train Alliance Sweden AB (publ) publicerar sin årsredovisning

Härmed publicerar Train Alliance sin reviderade legala årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida Finansiella rapporter – Train Alliance.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialiserat fastighetsbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.