Train Alliance tecknar avtal med Akiem och etablerar en ny modern lokverkstad i Borlänge

Efter en tids förarbete och diskussion kan nu Train Alliance Sweden AB med ett 25-årigt upplägg, uppföra en ny modern lokverkstad i Borlänge och teckna ett första långt hyresavtal med Akiem Technic Germany GmbH & Co.KG. Train Alliance kommer att projektera, finansiera och uppföra verkstadsanläggningen som sedan kommer att hyras ut inklusive järnvägsinfrastruktur med anslutning till Trafikverkets huvudsystem.

Verkstaden etableras i Borlänge på Rågåkern som har en detaljplan i laga kraft samt en befintlig spåranslutning till Trafikverket. Train Alliance är ägare av fastigheten Kolvagnen 2 om ca 90 000 m² och det är på denna fastighet verkstaden kommer att uppföras. Anläggningen som byggs innehåller en verkstadsbyggnad om 1 300 m² och en spåranläggning med en beräknad investeringskostnad om 76 MSEK.

Verkstaden ligger i det nya linjenät som Train Alliance tidigare presenterat via ett pressmeddelande juni 2023.

Den nya generationens högpresterande lok kräver underhållsverkstäder med en helt ny förmåga som kan hantera det kvalificerade underhållet med rätt dimensioner i verkstaden för komponent- och modulbyten mm. Verkstaden kommer att bestyckas med produktionsteknik för modernt lokunderhåll.

Verkstaden planeras att stå klar hösten 2024 och projektering av byggnation och markarbeten är redan i gång startat.

”Det är extra roligt och tillfredställande att få förtroendet att leverera en modern lokverkstad till Akiem vilket kommer skapa mervärden i flera led. Nu fortsätter vi arbetet med att projektera och uppföra verkstadsanläggningen i nära samarbete. Ett styrkebesked är att hyreskontraktet är långt vilket skapar goda möjligheter att utveckla anläggningen över tid”, säger Joakim Weijmer, VD för Train Alliance Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Joakim Weijmer, VD Train Alliance
Tel: 040-40 00 59
Mail:  joakim.weijmer@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.