Hallsbergs nya lokverkstad klar för inflyttning

Hallsbergs nya lokverkstad klar för inflyttning

Den nya lokverkstaden i Hallsberg som byggts för Siemens Mobility står klar för inflyttning. Den samlade operativa förmågan och kompetensen hos Train Alliance, Siemens, Adriansson Mark & Anläggning med dess underleverantörer har gjort att verkstaden kunnat byggas på rekordtid efter att det första spadtaget togs den 14 december 2022. Siemens kan nu installera sig och komma i gång i anläggningen.

I samarbete med Siemens tekniker har Train Alliance utformat och fastställt det koncept som ligger till grund för denna högpresterande produktionsanläggning. Verkstaden är flexibelt utformad och anpassad för den nya generationens Vectronlok som i allt högre takt levereras till Sverige. Verkstaden har en inre extra takhöjd för att kunna hantera modulbyten ur maskinrummen och gott om utrymme runt fordonen för effektivt underhåll samtidigt som den inre verkstadslogistiken kan upprätthållas.

Verkstadens kapacitet är anpassad för 35 tons lyftbockar vilket medför att lok på upp till 140 ton kan lyftas. Dess järnvägsinfrastruktur består av elektrifierade spår som ansluter till Ralaområdets gemensamma järnvägsinfrastruktur och vidare ut i Trafikverket huvudsystem. Att alla spår inom och utanför verkstaden är byggda för största tillåtna axeltryck 25 ton säkrar dess tillgänglighet för framtiden . Det strategiska läget vid Nordens största godsbangård skapar en stor potential för framtida expansion vilket verkstaden också är förberedd för.

Arbetsmiljö och säkerhet genomsyrar hela anläggningen, bland att genom att takplattformar uppförts runt loken för att skapa ett slutet rum för arbete på fordonstak. Miljömål har nåtts genom aktiva val av material, produkter och byggtekniska lösningar och verkstaden uppfyller kraven i Taxonomin.  Supportdelen med personalutrymmen är väl anpassad för att stödja och effektivisera underhållsproduktion samtidigt som denna del enkelt kan utökas.

Genom aktiv närvaro, genomtänkta val och kontinuerliga uppföljningar från Train Alliance och leverantören Adriansson Mark & Anläggning har budgeten hållits i tider av inflation och finansiell oro.

Nu återstår intrimningar, vissa kompletteringar och finjusteringar innan Train Alliance övergår till sin roll som anläggningspartner med förvaltningsansvar både för byggnad och järnvägsinfrastruktur.  Den 22 november planerar Siemens Mobility AB att genomföra en invigningsceremoni med en rad inbjudna gäster från när och fjärran.

Vi tackar för förtroendet att få leverera en lokverkstad till den världsledande järnvägsfordonstillverkaren Siemens och ser fram emot ett långvarigt samarbete.